phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Games
เกมกระดาน
Exercising your brains by board game

ร่วมกันบริหารสมองและเสริมทักษะด้านต่างๆ อาทิเช่น เสริมความจำ และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ การวางแผน การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้แพ้รู้ชนะ ซึ่งเกมกระดานที่เราคัดสรรมานี้เป็นเกมกระดานแนวใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องสันทนาการเพียงอย่างเดียว


เพราะเด็กก็ยังคงเป็นเด็ก ความสนุกสนานก็ยังเป็นสิ่งแรกที่เด็กวัยซนต้องการสัมผัส เป็นธรรมชาติตามวัย
ดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สนุกไปกับเกมกระดาน
พร้อมกับการสอดแทรกการเรียนรู้ และทักษะต่างๆ  
เด็กๆ จึงเปิดรับและเข้าใจได้ง่าย แถม "ยังสนุก" ไปกับกฎกติกา ความท้าทาย 
บ่อยครั้งที่เราเห็นเด็กๆ แก้ปัญหาผ่านเกมกระดานพร้อมๆ กับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ต้องการเร่งการเรียนรู้ของลูกๆ เรามาเร่งให้เด็กๆ เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับความสนุกกันค่ะ