phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Nst
สแกนลายนิ้ว (Dermatoglyphics)
ท่านรู้หรือไม่ ลายนิ้วมือ บอกศักยภาพลูกของท่านได้

เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับอัจฉริยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวทุกคน การได้ค้นหาเพื่อทราบเพื่อเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา และใช้พรสวรรค์อย่างมีพลังและมีชีวิตชีวาสามารถสอบถามและพูดคุยได้ทุกวันค่ะ นักวิเคราะห์เราอยู่ประจำและให้คำแนะนำที่นี่ค่ะ 
การสแกนใช้เวลาไม่นานเกิน 10 นาทีค่ะ การวิเคราะห์ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเราจะทำการนัดหลังการสแกนค่ะ 


.