phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Nst
NST สแกนลายนิ้ว
ค้นพบพลังศักยภาพเสริมสร้างความเข้าใจด้วยนวัตกรรม การสแกนลายนิ้วมือ NST
ศาสตร์การวิเคราะห์ลายเส้นผิวหนัง Dematoglyphics ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคน
ในปัจจุบันการค้นหาศักยภาพ สามารถทำได้ในเด็กเล็ก สำหรับครอบครัวหรือแม้กระทั่งสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดสรรบุคลากรให้ตรงตามศักยภาพที่แท้จริง


.