phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Workshop
CooKids
กิจกรรมการฝึกทำอาหาร ทั้งของคาวและหวานสำหรับเด็กๆ 4 ขวบขึ้นไป เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง โดยวัตถุดิบที่นำมาใช้ก็หาได้ง่าย มีคุณประโยชน์และคุณภาพที่ดี เพราะเราเชื่อว่า "การใช้วัตถุดิบที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ"


การทำอาหารเป็นกุศโลบายฝึกความอดทนและอารมณ์ผ่านรสชาติอาหาร  โดยเด็กๆ ที่มีความสนใจในการทำอาหาร จะได้ฝึกพื้นฐานการเรียนรู้ การดัดแปลงและผสมผสานระหว่างศิลปะของความอร่อยและความสวยงาม  เพราะเราเชื่อแน่ว่ากิจกรรมนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ ผู้ปฏิบัติ ได้แบ่งปันความรักไปกับความอร่อยและรอยยิ้ม ^___^