phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Workshop
So-sew
กิจกรรมการเย็บ ปักผ้า ทำตุ๊กตา ที่เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะสายตาและกล้ามเนื้อมัดเล็ก ไปพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์จินตนาการและงานศิลปะในแบบของตัวเอง


เราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆ นำของที่เหลือใช้หรือของเก่ามาประดิษฐ์เป็นของใช้ชิ้นใหม่ในแบบของตัวเอง เราอยากบอกเด็กๆ ว่างานเย็บไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเลย หากยังช่วยเสริมความอดทนให้เด็กๆ การฝึกแก้ปัญหาในอีกรูปแบบ