phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Nst
การสแกนเด็กโตและพี่ๆ มัธยม
เด็กโตก็ยังสแกนได้ที่ #ยังสนุก ค่ะ
เพราะน้องๆ ประถมปลายจนถึงมัธยมก็ควรต้องทราบว่าความถนัดที่มีอยู่ ความสามารถที่เพิ่มขึ้นทุกวันหรือมีน้อยนิดควรคิดและวางแผนรับมือกับกิจกรรมที่มีอยู่หลากหลาย เน้นสายวิทย์ ศิลป์หรือภาษาดี เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกสายการเรียนได้ตรงกับความถนัดและศักยภาพที่แท้จริง เพิ่มเติมจากที่การสแกนในวัยเด็กได้อีกด้วย


 เรื่องของสมาธิ การอยู่ร่วมกันกับเพื่อน พรสวรรค์ที่ต้องเพิ่มพรแสวงบ้าง บุคลิกหรืออุปนิสัย พร้อมกับการสื่อสารกับเด็กๆ ล้วนแล้วเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ เข้าใจและส่งเสริมให้เด็กๆ ของเราเติบโตอยู่ในสังคมอย่างมั่นใจค่ะ พร้อมจะช่วยกันส่งเสริมและสร้างรอยยิ้มที่บ้านและสังคมเราแล้วยังคะ สนใจสอบถามได้ที่ 094-51.61.549 หรือ 045-950-418 เพื่อทำนัด รายละเอียดเพิ่มเติม บนหน้าเว็บเราค่ะ สแกนลายนิ้ว บอกศักยภาพได้