เริ่มต้นยังสนุก

เปิดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)
ที่ท้าทายศักยภาพตามวัย เชื่อมโยงกับเรื่องราวรอบตัว
ให้เด็กสนุกกับเรียนรู้ ได้ทำซ้ำจนเกิดเป็นทักษะ

View More

ค้นพบเส้นทางทางของตัวเอง

รู้จักตนเอง ค้นพบพรสวรรค์ ผ่านลายนิ้วมือ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียน อาชีพ และแนวทางส่งเสริมให้ตรงความถนัดของแต่ละคน

View More

เปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

ให้คำปรึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ ซัมเมอร์ High School จนถึงระดับมหาวิทยาลัย

View More

เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างคือ บทเรียน

About Young Sanook

Making Learning Fun   เปลี่ยนเล่นเป็นเรียนรู้

การเรียนรู้ในห้องเรียนหรือตามระบบอาจไม่เพียงพอที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในยุคของโลกดิจิทัล Young Sanook ต้องการเข้ามาช่วยให้เด็กไทยมีทักษะบริหารจัดการชีวิตเพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้

Vision
เราเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยค้นพบเส้นทางของตัวเอง และรู้จักใช้ทักษะชีวิตในการปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข

Mission
เราส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านความสนุก ให้เด็กได้มีประสบการณ์และการลงมือทำ เพื่อให้เด็กปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning

Our Courses

สนใจกิจกรรมติดต่อสอบถาม ตารางเวลาเรียนได้ที่ 095-782-2589

สแกนลายนิ้วมือ

สแกนลายนิ้ว เพื่อจะได้เข้าใจและวางแผนให้ทราบว่าเด็กๆ ของเรามีความพิเศษด้านไหน เหมาะกับการเลี้ยงดูลักษณะใด เพื่อจะได้เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและส่งเสริมได้ถูกทาง

รู้จักตนเอง ค้นพบพรสวรรค์ ผ่านลายนิ้วมือ ได้ทุกเพศ ทุกวัย

คนเราทุกคนมี “พรสวรรค์” ซ่อนอยู่ในตัว

ในศาสตร์ Dermatoglyphics ช่วยให้รู้จักตนเอง ค้นพบพรสวรรค์ ผ่านลายนิ้วมือ ได้ทุกเพศ ทุกวัย

 

สำหรับพ่อแม่       เพื่อเข้าใจลูกมากขึ้น และเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จ

 

สำหรับนักเรียน    เพื่อค้นหาตัวตน เห็นอาชีพที่เหมาะสม และวางแผนด้านการศึกษาและอาชีพ

 

สำหรับครอบครัว  เพื่อเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

 

สำหรับคนทำงาน  เพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองถนัด และความก้าวหน้าในงาน

 

สำหรับทุกคน         เพื่อค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน ในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ

ติดต่อนักวิเคราะห์

สามารถสอบถามและพูดคุยได้ทุกวันค่ะ นักวิเคราะห์เราอยู่ประจำและให้คำแนะนำที่นี่ค่ะ การสแกนใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีค่ะ

สนใจสอบถามและนัดเวลาจองสแกนลายนิ้วมือได้ทุกวัน โทร 095-7822589 หรือแสกน QRCODE ด้านล่าง

ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ… Decoding Fingerprint For Success

 • 2013

  Start Up

 • 2014

  New office

 • 2015

  CooKids (Workshop)

 • 2016

  English Boardgames

 • 2017

  Membership System

 • 2018

  Summer Camp

 • 2019

  Patisserie Private Course

 • 2020

  Innovative Learning Class

 • 2021

  Mind Map Learning

CooKids Calendar

Learning by CooKids

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์

what we have achived

Exploring the new world

2586

TEACHER & Staff

1286

Student

286

Classes

29

Labs