ปลุกปั้น

คอร์สปั้นดินเหนียว เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เสริมทักษะให้เด็กรู้จัก ช่วยให้เด็กๆ พัฒนา motor skills ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Years old อายุ 3 ปีขึ้นไป
Class size 2,000 BAHT