Stop Motion

คอร์สสนุกกับการสร้างหนัง ทำให้เด็กๆ ได้ฝึกใช้เทคโนโลยี กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังจัดระเบียบความคิดด้วยการทำ Story Board เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

Years old อายุ 7 ปีขึ้นไป
Class size 3,000 BAHT