image

Survive

สนุกกับเรื่องสมมติแต่เชื่อไหมคะว่าผู้ใหญ่ก็เช่นกันค่ะ กลางทะเล คลื่นลม สัตว์ร้าย การแย่งชิงเพื่อเอาตัวรอด